• FIND US: Old Sardarsamand Road,
  • Jhalamand, Jodhpur, (Raj.) 342001 India
  • Sunday - Closed

Star of the Week

Shinning Star of The Week

06-May-2019 To 11-May-2019

ADITI BHANDARI

4th

DHRATI RATHORE

6th

ARUSHI BHANDARI

7th

KAVYA SHARMA

2nd

NANDINI MAWAR

8th

HETAL SHARMA

9th

SHUBHAM SONI

3rd

MANYA CHAUHAN

1st

ROHIT RAO

7th

PRAVESH KUMAR

3rd

BHAVI BORANA

4th

JAY TRIVEDI

10th

MANVI AGARWAL

Prep

RUDRAPRATAP RATHORE

Nursery

ANUSHKA CHARAN

6th

PRIYANKA CHOUDHARY

5th

HARDIK CHOUDHARY

5th

AARATRIKA AGARWAL

Nursery